Dr. Nicolussi
 

JUGENDGÄSTEHAUS

Information

Nachazi se v blizkosti autobusove zastavky Moosstrasse v centru Mesta K Tauern SPA 500m. Nas dum je Vhodny pro skupiny skolaku - studentu s moznosti vyuky v prirode. Vylety pro rodiny, ceny na dohody.